اگر به یاد بیاورید کرونا و داستان شیوع آن به چین باز می گردد. این ویروس ابتدا از میان چینی ها و از داستان خوردن سوپ خفاش شروع شد. اما کم کم در خود چین و سپس در کشورهای دیگر گسترده شد. امروزه در همه جای دنیا راهکارهای مقابله با این ویروس اطلاع رسانی شده است. همه مردم سعی دارند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی میزان شیوع ویروس را کنترل کنند. اما جالب است که چینی ها خیلی بهتر از کشورهای دیگر توانستند شیوع ویروس کرونا را در میان خودشان کنترل کنند. در این مطلب خواهیم دانست که دلیل کنترل کرونا در چین چه بوده است. دولت چه کارهایی برای کاهش کرونا در چین کرده است که در جاهایی دیگر انجام نشده است.

مواردی که برای کنترل کرونا در چین انجام شده است

قرنطینه های سراسری و بسیار جدی

کنترل کرونا در چین با قرنطینه

حتما می دانید که پرهیز از رفت و آمد در جاهای شلوغ از مهم ترین کارهایی است که برای عدم ابتلا به ویروس می توان انجام داد. بارها گفته شده است که تا جایی که می توانید در خانه بمانید. چین نیز به خودی خود جمعیت زیادی دارد. پس رفت و آمد مردم حتی در سوپرمارکت ها نیز می تواند منجر به انتقال ویروس شود. پس باید کاری انجام می شد که باعث شود مردم در خانه ها بمانند. دولت چین قرنطینه های بسیار جدی و سراسری را در کشورش انجام داد. به صورت رسمی به مردم اعلام شد که هیچ کس حق خروج از خانه را ندارد. افرادی مامور شده بودند که در خیابان ها باشند و مایحتاج مورد نیاز مردم را به آنها برسانند. مردم در این مدت از خانه خارج نشدند و همین موضوع تا حد زیادی شیوع کرونا را کنترل کرده بود.

تامین ماسک و ضدعفونی کننده

کنترل کرونا در چین با تامین ماسک

قبل از دوران کرونا نیاز هیچ کشوری به استفاده از ماسک مانند امروز نبوده است. به همین خاطر مردم به یکباره برای خرید ماسک به مراکز مختلف رفته بودند. همین باعث شده بود که در خیلی از کشورها ماسکها نایاب شوند. در کشور خودمان نیز در اوایل کرونا چنین اتفاقی افتاده بود. خیلی ها هم ماسکهایی را احتکار کرده بودند و با قیمتی گزاف به مردم می فروختند. چنین مشکلی در چین نیز به وجود آمده بود. اما دولت به خوبی توانست این موضوع را کنترل کند. سهمیه ای برای هر شهروند چینی برای ماسکهای دولتی در نظر گرفته شد. هر چینی می توانست با ارائه کد ملی از ماسکهای دولتی استاندارد و آن هم بدون هزینه استفاده کند. چنین اتفاقی در خیلی از کشورها نیفتاده بود و اگر هم افتاده بود به این سرعت و در همان زمانهای اولیه کرونا نبود. چینی ها لازم نبود برای ماسک هزینه ای پرداخت می کردند. پس حتی کسانی هم که وضع مالی خوبی نداشتند توانستند به راحتی ماسک تهیه کنند و مورد استفاده قرار دهند.

ایجاد آگاهی به جای رعب و وحشت

ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی مهم ترین کاری بود که برای کنترل کرونا در چین انجام شد. نمی توان انکار کرد که در خیلی از کشورها مثل ایران به یکباره رعب و وحشت درگرفت. خیلی دیر به مردم گفته شد که کرونایی آمده است و برای پیشگیری از آن باید چه کرد. اما چینی ها از امان اوایل شیوع کرونا از طریق رسانه ها شروع به اطلاع رسانی کردند. خیلی زود شیوه نامه های بهداشتی که حال به آن پروتکل های بهداشتی کرونا می گوییم به مردم گفته شد. مردم با علم به راهکارهایی که برای کنترل ویروس نیاز بود از ابتلا جلوگیری کردند.

کنترل کرونا در چین با قوانین شهری

کنترل کرونا در چین با قوانین شهری

هزینه هایی که وجود دارد باعث شده بود تا بسیاری از چینی ها ترجیح دهند از مترو و اتوبوس برای رفت و آمد استفاده کنند. جمعیت زیاد چین نیز باعث شده بود که برای کنترل آلودگی هوا قوانینی برای رفت و آمد خودروها وضع شود. اما با شیوع کرونا این قوانین کنار رفتند. چینی ها به راحتی می توانستند از همان اوایل کرونا از اتومبیل خودشان برای رفت و آمد استفاده کنند. قوانینی که بعدتر در کشورهای دیگر مثل ایران و جاهای دیگر هم وضع شد. کاهش استفاده از اتوبوس و مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی از ایجاد تجمع و به دنبال آن افزایش احتمال ابتلا جلوگیری می کرد.

ساخت بیمارستان 10 روزه

کنترل کرونا در چین با ساخت بیمارستان

دولت چین به خوبی پیش بینی کرد که به زودی به مراکز درمانی بیشتری برای درمان کرونایی ها نیاز می شود. چرا که به یکباره کرونا شیوع کرده بود و هر روز تعداد مبتلایان بیشتر می شد. دولت دستور داد که یک بیمارستان خیلی بزرگ ساخته شود. این بیمارستان باید خیلی زود ساخته می شد و مورد استفاده قرار می گرفت. چینی ها رکورد ساخت یک مرکز درمانی چند طبقه را زدند. بیمارستانی که در ده روز ساخته شد و به زودی با تخت و هر چیز که برای یک بیمارستان لازم بود مجهز شد.

کنترل کرونا در چین با تامین داروها

یکی از دلایل مهم کاهش کرونا در چین تامین داروهای بسیار خوبی بود که می توانست به سرعت کرونایی ها را درمان کند. این داروها در همه داروخانه ها در دسترس بودند. برای تهیه داروها نیاز به زحمت زیاد و گشتن در سطح شهر نبود. داروهایی که خیلی از آنها در چین و خیلی دیگر توسط کشورهای دیگر تولید می شدند.