روغن آفتابگردان لادن _۸۱۰ گرم
روغن آفتابگردان لادن _۸۱۰ گرم
7,750 تومان
روغن سرخ کردنی بدون پالم بهار _۸۱۰گرم
روغن سرخ کردنی بدون پالم بهار _۸۱۰گرم
7,900 تومان
%6 روغن زیتون  اتکا پالایش شده _ ۵۰۰ گرمی
روغن زیتون اتکا پالایش شده _ ۵۰۰ گرمی
%644,000 
41,500 تومان
روغن مایع کانولا (کلزا) لادن _ ۸۱۰ گرم
روغن مایع کانولا (کلزا) لادن _ ۸۱۰ گرم
7,750 تومان
روغن آفتابگردان لادن _ ۱۳۵۰ گرم
روغن آفتابگردان لادن _ ۱۳۵۰ گرم
12,500 تومان
روغن سرخ کردنی بهار _ ۸۱۰ گرم
روغن سرخ کردنی بهار _ ۸۱۰ گرم
7,250 تومان
%6 روغن ذرت گلدن مایز _ ۱.۸ لیتر
روغن ذرت گلدن مایز _ ۱.۸ لیتر
%643,500 
41,000 تومان
%11 روغن زیتون تصفیه شده لادن _ ۵۰۰ گرم
روغن زیتون تصفیه شده لادن _ ۵۰۰ گرم
%1144,000 
39,000 تومان
روغن مایع آفتابگردان نینا _۸۱۰ گرم
روغن مایع آفتابگردان نینا _۸۱۰ گرم
7,750 تومان
روغن سرخ کردنی بدون پالم بهار _ ۱.۸ لیتری
روغن سرخ کردنی بدون پالم بهار _ ۱.۸ لیتری
15,700 تومان
%27 روغن زیتون بدون بو ونوس _ ۵۰۰ گرمی
روغن زیتون بدون بو ونوس _ ۵۰۰ گرمی
%2730,000 
22,000 تومان
%1 روغن جامد لادن _۵ کیلوگرم
روغن جامد لادن _۵ کیلوگرم
%143,900 
43,500 تومان
%10 روغن ذرت گلدن کورن _ ۱۸۰۰ گرم
روغن ذرت گلدن کورن _ ۱۸۰۰ گرم
%1039,000 
35,000 تومان
%10 روغن زیتون تصفیه شده لادن _۲۵۰ گرم
روغن زیتون تصفیه شده لادن _۲۵۰ گرم
%1021,000 
19,000 تومان
روغن سرخ کردنی بهار _ ۱۳۵۰ گرم
روغن سرخ کردنی بهار _ ۱۳۵۰ گرم
12,000 تومان
دانه قهوه ۳۰-۷۰ میکس- ۱ کیلوگرمی
دانه قهوه ۳۰-۷۰ میکس- ۱ کیلوگرمی
140,000 تومان
دانه قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۱ کیلوگرمی
دانه قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۱ کیلوگرمی
180,000 تومان
پودر قهوه ۳۰-۷۰میکس – ۲۵۰ گرمی
پودر قهوه ۳۰-۷۰میکس – ۲۵۰ گرمی
35,000 تومان
هات چاکلت- ۱ کیلوگرمی
هات چاکلت- ۱ کیلوگرمی
100,000 تومان
%8 پودر قهوه فول کافئین- ۱ کیلوگرمی
پودر قهوه فول کافئین- ۱ کیلوگرمی
%8120,000 
110,000 تومان
پودر قهوه فول کافئین- ۲۵۰ گرمی
پودر قهوه فول کافئین- ۲۵۰ گرمی
30,000 تومان
پودر قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۲۵۰ گرمی
پودر قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۲۵۰ گرمی
45,000 تومان
دانه قهوه فول کافئین – ۱ کیلوگرمی
دانه قهوه فول کافئین – ۱ کیلوگرمی
120,000 تومان
پودر قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۱ کیلوگرمی
پودر قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۱ کیلوگرمی
180,000 تومان
دانه قهوه ۳۰-۷۰میکس – کیسه ۷ کیلوگرمی
دانه قهوه ۳۰-۷۰میکس – کیسه ۷ کیلوگرمی
525,000 تومان
پودر قهوه ۳۰-۷۰میکس – ۱ کیلوگرمی
پودر قهوه ۳۰-۷۰میکس – ۱ کیلوگرمی
140,000 تومان
دانه قهوه فول کافئین- کیسه ۷ کیلوگرمی
دانه قهوه فول کافئین- کیسه ۷ کیلوگرمی
490,000 تومان
دانه قهوه ۳۰-۷۰میکس – ۲۵۰ گرمی
دانه قهوه ۳۰-۷۰میکس – ۲۵۰ گرمی
35,000 تومان
دانه قهوه فول کافئین- ۲۵۰ گرمی
دانه قهوه فول کافئین- ۲۵۰ گرمی
30,000 تومان
کاپوچینو – ۷۰۰ گرمی
کاپوچینو – ۷۰۰ گرمی
70,000 تومان
دانه قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۲۵۰ گرمی
دانه قهوه ۱۰۰% عربیکا- ۲۵۰ گرمی
45,000 تومان
دانه قهوه فول کافئین- کیسه ۱۵ کیلوگرمی
دانه قهوه فول کافئین- کیسه ۱۵ کیلوگرمی
1,050,000 تومان
دانه قهوه ۳۰-۷۰میکس – کیسه ۱۵ کیلوگرمی
دانه قهوه ۳۰-۷۰میکس – کیسه ۱۵ کیلوگرمی
1,125,000 تومان
%7 قهوه فوری گلد مولتی کافه
قهوه فوری گلد مولتی کافه
%756,000 
52,000 تومان
%12 کافه کریمر مولتی کافه
کافه کریمر مولتی کافه
%1221,700 
19,000 تومان
لبنیات نمایش بیشتر
ماست سویا ساده بکر
ماست سویا ساده بکر
20,000 تومان
ماست سویا با طعم موسیر
ماست سویا با طعم موسیر
20,000 تومان
پنیر سفید پگاه _ ۱۰۰ گرم
پنیر سفید پگاه _ ۱۰۰ گرم
2,500 تومان
%5 پنیر سفید پگاه _ ۴۰۰ گرم
پنیر سفید پگاه _ ۴۰۰ گرم
%58,500 
8,100 تومان
%3 پنیر بف رامک _ ۴۰۰ گرم
پنیر بف رامک _ ۴۰۰ گرم
%311,800 
11,500 تومان
%6 پنیر لاکتیکی زیارت پگاه _ ۴۰۰ گرم
پنیر لاکتیکی زیارت پگاه _ ۴۰۰ گرم
%69,000 
8,500 تومان
%5 شیر کم چرب پگاه _ ۱ لیتر
شیر کم چرب پگاه _ ۱ لیتر
%56,000 
5,700 تومان
%5 شیر پر چرب پگاه _ ۱ لیتری
شیر پر چرب پگاه _ ۱ لیتری
%56,000 
5,700 تومان
خامه صبحانه رامک _ ۱۰۰ گرم
خامه صبحانه رامک _ ۱۰۰ گرم
3,500 تومان
%4 ماست آرسیل پگاه _ ۹۰۰ گرم
ماست آرسیل پگاه _ ۹۰۰ گرم
%45,700 
5,500 تومان
خامه عسلی رامک _ ۱۰۰ گرم
خامه عسلی رامک _ ۱۰۰ گرم
3,500 تومان
%2 پنیر دو برابر کلسیم و پروتئین لبنه رامک _ ۲۸۰ گرم
پنیر دو برابر کلسیم و پروتئین لبنه رامک _ ۲۸۰ گرم
%29,000 
8,800 تومان
%2 ماست شهری همزده پرچرب پگاه _ ۲۲۰۰ گرم
ماست شهری همزده پرچرب پگاه _ ۲۲۰۰ گرم
%224,000 
23,500 تومان
%2 ماست طلایی همزده پر چرب پگاه – ۲۲۰۰ گرمی
ماست طلایی همزده پر چرب پگاه – ۲۲۰۰ گرمی
%224,000 
23,500 تومان
%2 پنیر خامه ای رامک _ ۳۰۰ گرم
پنیر خامه ای رامک _ ۳۰۰ گرم
%29,000 
8,800 تومان
%7 دوغ سنتی زیارت پگاه _ ۱٫۵ لیتر
دوغ سنتی زیارت پگاه _ ۱٫۵ لیتر
%77,000 
6,500 تومان
%3 شیر کم چرب رامک _ ۱ لیتری
شیر کم چرب رامک _ ۱ لیتری
%36,200 
6,000 تومان
پنیر خامه ای پگاه _ ۱۰۰ گرم
پنیر خامه ای پگاه _ ۱۰۰ گرم
3,000 تومان
%5 پنیر سفید پاکتی پگاه _ ۲۱۰ گرم
پنیر سفید پاکتی پگاه _ ۲۱۰ گرم
%55,800 
5,500 تومان
%5 ماست موسیر رامک _ ۲۵۰ گرم
ماست موسیر رامک _ ۲۵۰ گرم
%55,000 
4,750 تومان
%4 ماست کم چرب پگاه _ ۲۲۰۰ گرم
ماست کم چرب پگاه _ ۲۲۰۰ گرم
%413,000 
12,500 تومان
%2 خامه رامک _ ۲۰۰ گرم
خامه رامک _ ۲۰۰ گرم
%26,000 
5,900 تومان
%7 کشک پاستوریزه رامک _ ۲۵۰ گرم
کشک پاستوریزه رامک _ ۲۵۰ گرم
%74,500 
4,200 تومان
%2 شیر پرچرب رامک _ ۱ لیتر
شیر پرچرب رامک _ ۱ لیتر
%26,500 
6,400 تومان
%5 شیر کم چرب رامک _ ۲۰۰ سی سی
شیر کم چرب رامک _ ۲۰۰ سی سی
%52,000 
1,900 تومان
%2 پنیر شهری پگاه _ ۳۰۰ گرم
پنیر شهری پگاه _ ۳۰۰ گرم
%29,000 
8,800 تومان
%1 ماست پروبیوتیک پگاه _ ۹۰۰ گرم
ماست پروبیوتیک پگاه _ ۹۰۰ گرم
%17,000 
6,900 تومان
%6 پنیر محلی رامک _ ۳۰۰ گرم
پنیر محلی رامک _ ۳۰۰ گرم
%69,000 
8,500 تومان
%4 دوغ عالیس _ ۱٫۵ لیتر
دوغ عالیس _ ۱٫۵ لیتر
%46,800 
6,500 تومان
%4 پنیر سفید رامک _ ۴۰۰ گرم
پنیر سفید رامک _ ۴۰۰ گرم
%48,500 
8,200 تومان
بیسکوییت های رژیمی
بیسکویت بایو کرانچ نارگیلی ستاک – ۴۰۰ گرمی
بیسکویت بایو کرانچ نارگیلی ستاک – ۴۰۰ گرمی
ناموجود
بیسکویت جو با شهد توت ۸۲۰ گرمی
بیسکویت جو با شهد توت ۸۲۰ گرمی
15,000 تومان
بیسکویت جو با شهد توت ستاک مقدار ۲۱۰ گرم
بیسکویت جو با شهد توت ستاک مقدار ۲۱۰ گرم
4,000 تومان
کوکی دلاتو با طعم موز delato
کوکی دلاتو با طعم موز delato
ناموجود
کوکی دلاتو سیب و داچین
کوکی دلاتو سیب و داچین
ناموجود
بیسکوییت جوین با تزئین کنجد و شوید ۹۲۰ گرمی
بیسکوییت جوین با تزئین کنجد و شوید ۹۲۰ گرمی
ناموجود
بیسکویت جو با پودر جوانه گندم ۲۵۰ گرمی جمانه
بیسکویت جو با پودر جوانه گندم ۲۵۰ گرمی جمانه
4,000 تومان
محلی جات نمایش بیشتر
%10 رب انار ملس – ۱ کیلوگرمی
رب انار ملس – ۱ کیلوگرمی
%1050,000 
45,000 تومان
شیره انگور- ۱ کیلوگرمی
شیره انگور- ۱ کیلوگرمی
32,000 تومان
%10 رب انار شیرین – ۱ کیلوگرمی
رب انار شیرین – ۱ کیلوگرمی
%1045,000 
40,500 تومان
رب انار ترش – ۱ کیلوگرمی
رب انار ترش – ۱ کیلوگرمی
ناموجود
رب آلو شابلون – ۱کیلوگرمی
رب آلو شابلون – ۱کیلوگرمی
40,000 تومان
نوشیدنی و دمنوش نمایش بیشتر
شربت به لیمو دادفر
شربت به لیمو دادفر
11,500 تومان
دمنوش گیاهی قارچ گانودرما ۱۱۱ – ۲۰ عددی
دمنوش گیاهی قارچ گانودرما ۱۱۱ – ۲۰ عددی
30,000 تومان
ختمی بنفش اسپریچو
ختمی بنفش اسپریچو
15,000 تومان
%18 نوشابه میرندا _ ۱٫۵ لیتری
نوشابه میرندا _ ۱٫۵ لیتری
%185,500 
4,500 تومان
%18 نوشابه پپسی _ ۱٫۵ لیتری
نوشابه پپسی _ ۱٫۵ لیتری
%185,500 
4,500 تومان
%10 شربت پرتقال سن ایچ _۷۸۰ گرم
شربت پرتقال سن ایچ _۷۸۰ گرم
%1020,000 
18,000 تومان
چای زعفران ۱۱۱ – ۲۰ عددی
چای زعفران ۱۱۱ – ۲۰ عددی
23,000 تومان
چـای + زعفران ۱۱۱
چـای + زعفران ۱۱۱
23,000 تومان
%10 شربت آلبالو سن ایچ _۷۸۰ گرم
شربت آلبالو سن ایچ _۷۸۰ گرم
%1020,000 
18,000 تومان
چای سفید ۱۱۱ – ۲۰ عددی
چای سفید ۱۱۱ – ۲۰ عددی
25,000 تومان
%6 رانی آناناس
رانی آناناس
%64,000 
3,750 تومان
%6 رانی هلو
رانی هلو
%64,000 
3,750 تومان
%11 چای کیسه ای احمد نامبروان _ ۱۰۰ عددی
چای کیسه ای احمد نامبروان _ ۱۰۰ عددی
%1137,000 
33,000 تومان
%7 قهوه فوری گلد مولتی کافه
قهوه فوری گلد مولتی کافه
%756,000 
52,000 تومان
%8 شربت آلبالو سن ایچ – ۲ لیتری
شربت آلبالو سن ایچ – ۲ لیتری
%840,000 
37,000 تومان
%12 آبمیوه انبه سن ایچ ۱ لیتری
آبمیوه انبه سن ایچ ۱ لیتری
%1217,000 
15,000 تومان
%14 آبمیوه آلبالو سن ایچ ۱ لیتری
آبمیوه آلبالو سن ایچ ۱ لیتری
%1414,000 
12,000 تومان
%12 کافه کریمر مولتی کافه
کافه کریمر مولتی کافه
%1221,700 
19,000 تومان
%10 چای کیسه ای احمد معطر _ ۲۵ عددی
چای کیسه ای احمد معطر _ ۲۵ عددی
%1010,500 
9,500 تومان
%8 شربت پرتقال سن ایچ – ۲ لیتری
شربت پرتقال سن ایچ – ۲ لیتری
%840,000 
37,000 تومان
%6 رانی پرتقال
رانی پرتقال
%64,000 
3,750 تومان
%13 آبمیوه پرتقال سن ایچ ۱ لیتری
آبمیوه پرتقال سن ایچ ۱ لیتری
%1315,000 
13,000 تومان
%18 نوشیدنی ویتامین c سوما
نوشیدنی ویتامین c سوما
%188,500 
7,000 تومان
%13 آبمیوه آناناس سن ایچ ۱ لیتری
آبمیوه آناناس سن ایچ ۱ لیتری
%1315,000 
13,000 تومان
%23 نوشیدنی سینرژی دوبل _ ۵۰۰ سی سی
نوشیدنی سینرژی دوبل _ ۵۰۰ سی سی
%2311,000 
8,500 تومان
%33 آب معدنی واتا ۱.۵ لیتری – شل ۶ عددی
آب معدنی واتا ۱.۵ لیتری – شل ۶ عددی
%3315,000 
10,000 تومان
%10 چای کیسه ای احمد ساده نامبروان _ ۲۵ عددی
چای کیسه ای احمد ساده نامبروان _ ۲۵ عددی
%1010,500 
9,500 تومان
تخم شربتی ریز پاک شده درجه ۱_ ۲۵۰ گرم
تخم شربتی ریز پاک شده درجه ۱_ ۲۵۰ گرم
16,250 تومان
%21 نوشیدنی سینرژی قوطی
نوشیدنی سینرژی قوطی
%218,500 
6,750 تومان
%14 نوشابه کوکا – ۱٫۵ لیتری
نوشابه کوکا – ۱٫۵ لیتری
%145,500 
4,750 تومان
drink
drinke site
تنقلات نمایش بیشتر
%17 پفک فنری چاکلز
پفک فنری چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%5 کیک دو قلو تاینی
کیک دو قلو تاینی
%52,000 
1,900 تومان
%6 آدامس وایت با طعم توت فرنگی
آدامس وایت با طعم توت فرنگی
%64,000 
3,750 تومان
%3 بیسکوئیت با آرد جو و شهد توت ساقه طلایی
بیسکوئیت با آرد جو و شهد توت ساقه طلایی
%33,500 
3,400 تومان
%17 چیپس ساده نمکی چاکلز
چیپس ساده نمکی چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%17 پفک جادویی چاکلز
پفک جادویی چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%5 کیک کروسان شکلاتی پچ پچ
کیک کروسان شکلاتی پچ پچ
%53,000 
2,850 تومان
%8 بیسکویت کنجدی فرخنده ۱۰۰۰
بیسکویت کنجدی فرخنده ۱۰۰۰
%819,500 
18,000 تومان
%5 بیسکوئیت نان روغنی
بیسکوئیت نان روغنی
%51,000 
950 تومان
%18 آدامس تریدنت با طعم نعنا
آدامس تریدنت با طعم نعنا
%1811,000 
9,000 تومان
%5 کیک تی تاپ  های کیک
کیک تی تاپ های کیک
%51,000 
950 تومان
شکلات قافلانکوه ۸۰ درصد تلخ – ۵۰۰ گرمی
شکلات قافلانکوه ۸۰ درصد تلخ – ۵۰۰ گرمی
35,000 تومان
%4 بیسکوییت مادر ویتانا _۶۰ گرم
بیسکوییت مادر ویتانا _۶۰ گرم
%42,500 
2,400 تومان
%7 بیسکوییت پرتقالی فرخنده ۲۰۰۰
بیسکوییت پرتقالی فرخنده ۲۰۰۰
%729,000 
27,000 تومان
%17 چیپس ماست و ریحان چاکلز
چیپس ماست و ریحان چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%17 پاپ کرن پنیری چاکلز
پاپ کرن پنیری چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%17 چیپس فلفلی چاکلز
چیپس فلفلی چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%13 کارناوال غلات پنیر فرانسوی
کارناوال غلات پنیر فرانسوی
%134,000 
3,500 تومان
%9 بیسکوییت نارگیلی فرخنده ۱۰۰۰
بیسکوییت نارگیلی فرخنده ۱۰۰۰
%916,500 
15,000 تومان
%17 پفک بانجی چاکلز
پفک بانجی چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
شکلات آنیش ۵۰ درصد تلخ – ۵۰۰ گرمی
شکلات آنیش ۵۰ درصد تلخ – ۵۰۰ گرمی
35,000 تومان
%17 پاپ کرن کچاپ چاکلز
پاپ کرن کچاپ چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%6 آدامس وایت نعنا
آدامس وایت نعنا
%64,000 
3,750 تومان
%17 چیپس سرکه نمکی چاکلز
چیپس سرکه نمکی چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%13 چیپس خلال چاکلز
چیپس خلال چاکلز
%134,000 
3,500 تومان
%3 بیسکوئیت با شهد خرما ساقه طلایی
بیسکوئیت با شهد خرما ساقه طلایی
%33,500 
3,400 تومان
%9 بیسکوییت پرتقالی فرخنده ۱۰۰۰
بیسکوییت پرتقالی فرخنده ۱۰۰۰
%916,500 
15,000 تومان
%5 کیک تی تاپ سالمین
کیک تی تاپ سالمین
%51,000 
950 تومان
%17 چیپس کچاپ چاکلز
چیپس کچاپ چاکلز
%173,000 
2,500 تومان
%7 بیسکوییت نارگیلی فرخنده ۲۰۰۰
بیسکوییت نارگیلی فرخنده ۲۰۰۰
%729,000 
27,000 تومان

محلی جات

قهوه

گیاهی

سوپرمارکت