پروتئین گیاهی نمایش بیشتر
استیک گیاهی وایز فود
استیک گیاهی وایز فود
101,500 تومان
مکزيکن گياهي چيمن وزن ۵۰۰ گرم
مکزيکن گياهي چيمن وزن ۵۰۰ گرم
90,000 تومان
کتلت کينوا چيمن وزن ۳۵۰ گرم
کتلت کينوا چيمن وزن ۳۵۰ گرم
69,000 تومان
کباب کوبيده گیاهی چيمن وزن ۳۵۰ گرم
کباب کوبيده گیاهی چيمن وزن ۳۵۰ گرم
90,000 تومان
کباب لقمه گياهي چيمن وزن ۳۵۰ گرم
کباب لقمه گياهي چيمن وزن ۳۵۰ گرم
73,000 تومان
فیله استریپس سوخاری فلفلی گیاهی وایز فود
فیله استریپس سوخاری فلفلی گیاهی وایز فود
107,200 تومان
سوياميت تکه بکر وزن 500 گرم
سوياميت تکه بکر وزن 500 گرم
65,000 تومان
فروشگاه طبیعت نمایش بیشتر
فیله گیاهی وایز فود
فیله گیاهی وایز فود
92,500 تومان
آدامس گياهي سقز حاوی زعفران
آدامس گياهي سقز حاوی زعفران
45,000 تومان
شير سويا قهوه مانداسوي 1 ليتر
شير سويا قهوه مانداسوي 1 ليتر
70,000 تومان
کرم کاکائو بدون قند کامور 190 گرمی
کرم کاکائو بدون قند کامور 190 گرمی
99,800 تومان
نمک جهرم وزن 800 گرم
نمک جهرم وزن 800 گرم
44,000 تومان
قند حبه ای رژیمی و بدون قند کامور وزن 250 گرم
قند حبه ای رژیمی و بدون قند کامور وزن 250 گرم
153,600 تومان
پودر هسته خرما هيرون وزن 250 گرم
پودر هسته خرما هيرون وزن 250 گرم
39,000 تومان