توضیحات محصول

 مناسب برای افراد دیابتی، سالم خوار و پیروان رژیم کتوژنیک می‌باشد.

محصولات مرتبط